Miljøministeriet sælger sommerhusgrunde

Miljøministeriet sælger sommerhusgrunde
Miljøministeriet 18/03-2004

Miljøministeriet tilbyder nu lejerne af 40 sommerhusgrunde i Nr. Vorupør at købe grundene af staten. De sælges til markedsprisen og tilbydes de lejere, der i dag lejer en grund og selv ejer sommerhuset.

Miljøminister Hans Chr. Schmidt siger: “Vi ønsker at sælge grundene for at gøre passive miljøkroner aktive til gavn for naturen og friluftslivet. Det er dog vigtigt, at den enkelte sommerhusejer ikke kommer i klemme. Derfor bliver de tilbudt at købe grunden, men hvis de hellere vil fortsætte med at leje den, kan de gøre det. De skal have frit valg.”

Alle grundene er udlejede på 20-årige kontrakter og er bebyggede med sommerhuse, der ejes af lejerne. Lejerne vil få grundene tilbudt til den pris, som en uafhængig ejendomsmægler har vurderet dem til. Der bliver fastsat en tidsfrist på 3 måneder for at acceptere tilbuddet.

Indtægterne fra salget vil blive brugt til at øge bevillingerne til naturforvaltningsprojekter. Hvis alle grundene bliver solgt, vil det give en indtægt på ca. 8,8 mio. kr.

Skov- og Naturstyrelsen udlejer ca. 600 sommerhusgrunde langs den Jyske Vestkyst. Grundene ligger på arealer, der blev opkøbt af det daværende Klitvæsen og tilplantet eller sandflugtsdæmpet for at beskytte landbruget inde i landet mod sandflugt.

Udlejningen blev påbegyndt i 1920′erne af Klitvæsenet og skulle sikre indtægter i de ellers indtægtsfattige klitdistrikter og øge den rekreative udnyttelse af vestkystområderne. De hensyn kan i dag varetages på anden vis.

Salget af grundene i Nr. Vorupør er første skridt i bestræbelserne på at sælge statens sommerhusgrunde på Vestkysten. Grundene i Nr. Vorupør sælges først, da disse i modsætning til de øvrige allerede er udstykkede. Næste skridt bliver at undersøge mulighederne for at udstykke de grunde, der ligger i Klitmøller og Blokhus.

Det er dog en betingelse, at salget kan foregå på en måde, så offentlighedens adgang til områderne bevares, og at områdernes præg af naturområder fastholdes.

Vækst på Vestkysten
Erhvervsministeriet 26/01-2004

Fire kommuner er klar med fælles vækststrategi, som skal medvirke til at vende udviklingen i de fiskeriafhængige områder på Vestkysten: Hvide Sande, Thorsminde, Thyborøn og Hanstholm – Bred opbakning til strategien, som skal bidrage til at øge væksten på baggrund af en række konkrete projekter.

”Vi ønsker, at byerne her på Vestkysten skal overleve som bæredygtige og velfungerende samfund,” siger borgmestrene i de fire vestjyske kommuner, Iver Enevoldsen, Holmsland, Niels Kr. Jensen, Ulfborg-Vemb, Erik Flyvholm, Thyborøn-Harboøre, Ejner Frøkjær, Hanstholm. ”Derfor er det vigtigt for fremtiden, at vi også retter blikket mod andre udviklingspotentialer end fiskeriet, selvom det stadig er afgørende for vores områder.”

Vækststrategien fokuserer særligt på fire indsatsområder:
* erhvervsmæssig omstilling og fornyelse
* uddannelse og kompetenceudvikling
* bosætning
* turisme

Det er inden for disse områder, at den fremadrettede indsats skal koncentreres. ”Det betyder, at vi fortsat prioriterer fiskeriet højt”, understreger borgmestrene, ”men samtidig mener vi, at en ekstra indsats inden for disse områder kan være med til at styrke vores kommuner som helhed. Vi har en række fælles udfordringer, og vi vil nu se på, om vi kan samarbejde om at imødegå disse udfordringer”. Amtsborgmestrene for Viborg (Bent Hansen) og Ringkjøbing (Knud Munk Nielsen) Amter bakker denne indsats op. Planen er, at der skal iværksættes en række konkrete projekter i forlængelse af strategien.

Både fødevareminister Mariann Fischer Boel, miljøminister Hans Christian Schmidt og økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen hilser den nye vækststrategi velkommen.

Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen: ”Det er i de kommende år utroligt vigtigt, at kommunerne af egen drift samarbejder og udformer nye initiativer, der er skræddersyet til deres områdes situation. Det er helt afgørende for udviklingen i udkantsområderne, at man lokalt og regionalt træffer et målrettet valg for den fremtidige indsats. De fiskeriafhængige områder på Vestkysten står over for en række fælles problemer og jeg ser frem til, at de fire kommuner kommer med forslag til konkrete samarbejdsprojekter i løbet af foråret”.

“Et styrket samarbejde vil også være en inspiration for andre fiskeriafhængige områder”, siger fødevareminister Mariann Fischer Boel og fortsætter: “Jeg ser gerne, at de øvrige fiskeriafhængige områder får glæde af initiativet, og vi er i Fødevareministeriet åbne overfor en dialog med alle fiskerikommuner.”

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>